5 วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากภูมิแพ้อากาศ

5 วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากภูมิแพ้อากาศ

ปัญหาสุขภาพหลายคนอาจจะต้องพบเจออย่าง อาการภูมิแพ้ นั้น มักจะทำให้เราใช้ชีวิตลำบากมากในช่วงที่เรามีอาการ ซึ่งอาการภูมิแพ้นั้น ก็มีอยู่หลายปัจจัย ที่พบได้มาก คือ ภูมิแพ้อาหาร และ ภูมิแพ้อากาศ โดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศที่ทำให้บางทีเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคได้ ภูมิแพ้อากาศ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพ แม้ภูมิแพ้อากาศนี้จะไม่ร้ายแรงมากแต่ก็ส่งผลทำให้เราใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้น 5 วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากภูมิแพ้อากาศ เป็นการดูแลตัวเองให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้อากาศดูแลตัวเองอย่างไร ? อาการภูมิแพ้อากาศ ในโรคภูมิแพ้อากาศนั้น ผู้ป่วยมักจะมีอาการคล้ายกับอาการไข้หวัด แต่ก็มีความแตกต่างกันระหว่างคนเป็นหวัด และคนที่เป็นภูมิแพ้ เพราะ อาการของภูมิแพ้อากาศ มักจะทำให้จมูกของเรานั้นไวต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ …